•  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Blog Storytelling voor de buurt

Storytelling voor de buurt


“De echte kwaliteit van zorg zit niet in regels of kwaliteitsprocedures. De echte kwaliteit zit in de ontmoeting die mede dankzij dit project plaatsvindt. We vechten er voor om niet in de schijnwerkelijkheid van de regels terecht te komen. Wij sturen op weinig overhead en veel betrokkenheid.”

Coöperatie Austerlitz Zorgt

“Puur commercieel willen we niet worden. Ik ben hier niet begonnen om bedrijfsleider te worden van een kantoorgebouw met feestzaal. Wij gaan voor de maatschappelijke meerwaarde.”

Creatieve ontmoetingsplek MidWest

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken luistert naar bewoners

Afgelopen zomer heb ik verhalen verzameld van bewonersinitiatieven over de vraag hoe een volwaardige relatie tussen overheid en initiatieven gerealiseerd kan worden. Een mooie klus samen met het LSA, de landelijke samenwerking van actieve bewoners in opdracht van het ministerie van BZK. Bewoners vertellen vergelijkbare ontwikkelingen bij hun initiatief. Hun verhalen bevatten de narratieve structuur van de Reis van de Held. Dat was genieten als storyteller. Het rapport kun je hier lezen: storytelling voor de buurt Rapport BZK.pdf en de samenvatting hieronder. De twee quotes hierboven komen uit de verhalen.

Samenvatting Storytelling voor de buurt


Inleiding

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de afgelopen maanden bezig geweest om een standpunt te formuleren over de vraag hoe een volwaardige relatie tussen bewonersinitiatieven en de overheid te realiseren. Om het perspectief van bewoners scherp in beeld te krijgen zijn er bij 9 bewonersinitiatieven verhalen verzameld over de relatie van de overheid en bewonersinitiatieven. Deze initiatieven waren verschillen qua aard en spreiding over het land. Wel zijn ze allemaal al een poos bezig zodat ze ervaringen te vertellen hebben.

Het verhaal van de bewoners

Bewoners vertellen vergelijkbare ontwikkelingen bij hun initiatief. Hun verhalen bevatten de narratieve structuur van de Reis van de Held. De relatie wordt langzaam meer volwaardig. Deze ontwikkeling bestaat uit vier onderdelen: plannen, uitvoeren, strategie en borgen. In de afgelopen jaren is er veel verbeterd op het niveau van de plannen en is de bereidheid om te leren bij de uitvoering groot. Deze fasen blijven aandacht nodig hebben. Op dit moment lopen initiatieven die al een poos bezig zijn, echter tegen hardnekkige strategische knelpunten aan over zeggenschap rond bijvoorbeeld vastgoed en financiële middelen. Als een volwaardige relatie ontstaat, komt dat omdat een gemeente de openheid heeft om anders te werken of te willen leren, of omdat een initiatief een ijzersterk netwerk heeft.

Een eigen logica van de gezamenlijkheid

Voor een volwaardige relatie is het nodig om ruimte te maken voor maatschappelijke waarde en de openheid om te willen leren in de systeemwereld van de overheid. Zowel bewoners als mensen van de gemeente hebben behoefte aan een minder complexe en zachtere systeemwereld. Initiatiefnemers positioneren zichzelf als maatschappelijk betrokken, professioneel en ondernemend, maar zonder winstoogmerk. Deze initiatieven sluiten aan bij wat er leeft bij bewoners, werken bottom up en vraaggericht. De initiatieven belichamen een eigen logica of manier van denken, waarin maatschappelijke waarde, samenwerken en de bereidheid om te leren centraal staan. Het is de logica van de gezamenlijkheid. Inwoners willen erkenning, niet alleen voor hun initiatief maar ook voor deze logica van de gezamenlijkheid.

Inzichten uit de verhalen

  • Een volwaardige relatie heeft vertrouwen én zeggenschap nodig. Aanknopingspunten om deze relatie te laten groeien zijn:
  • De procedures simpeler maken om de ambachtelijkheid van de uitvoering meer ruimte te geven. Dit kan met één contactpersoon bij de gemeente en regelgeving aan te laten sluiten op de eigen aard van de initiatieven.
  • Een volwaardige strategische positie geven aan initiatieven met zeggenschap in strategische netwerken en experimenten met de positie van vastgoed en geld binnen de logica van de gezamenlijkheid.  
  • De rol van gemeenteraad als hoeders van de gezamenlijkheid waarderen.
  • Gemeenten, initiatieven en instellingen verklaren dat ze van elkaar willen leren en samen een nieuw verhaal willen maken.
  • Voor een vervolg is het nodig om naast de verhalen van initiatieven ook te luisteren naar gemeenten en instellingen. Verhalen bieden een taal bieden die past bij de logica van de gezamenlijkheid, omdat ze de dagelijkse praktijk en leefwereld van mensen laten zien. Ook vertellen ze over ontwikkelingen en nodigen ze uit om te blijven leren.

Het verhaal van de bewoners als Reis van de Held biedt hoop. Hoe lastig de obstakels ook mogen zijn om een volwaardige relatie te krijgen, initiatieven en gemeenten zijn op weg.  

 

Gepubliceerd op 01 december 2015 om 17:28