• Partners  
  • Partners  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Publicaties en partners


Partners en Publicaties

Publicaties

Waterschrijver heeft ondertussen een reeks aansprekende publicaties op haar naam staan, over de nieuwe commons, bewonersparticipatie, verhalen en transities. De laatste jaren vooral voor de klimaattransitie.

Partners

Waterschrijver is betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden en organisaties.

Buurtwarmte, Energie Samen

Samen met de buurt een wijkproces vormgeven en een duurzame warmtebron ontwikkelen. Buurtwarmte is een coöperatieve buurtaanpak voor de warmtetransitie. Kirsten is onderdeel van het kernteam va Buurtwarmte en brengt onder meer haar ervaringen met 50 tinten groen Assendorp in.

Zowell: Zwolse verhalen over kleine momenten met grote impact

Socialer, duurzamer, leuker, beter. Het kan! Zowell is een podium voor persoonlijke verhalen over kleine momenten waarin grote ontwikkelingen zichtbaar worden. Naast Zowell magazine organiseren we ook verhalencafés >>. Zowell is een initiatief van Waterschrijver.

Klimaatavontuur

We willen de klimaatdoelen van Parijs halen. Daarvoor werken we aan gasvrije wijken. Daarvoor is windenergie, geothermie en andere grootschalige opwek van hernieuwbare energie nodig. Dit vraagt nogal wat van bewoners, overheid en de energiesector. Wij gaan daarom samen met bewoners op klimaatavontuur. Het klimaatavontuur is een samenwerking van een aantal sociale ondernemers >>.

Het Storytelling Gilde

Het Storytelling Gilde (in oprichting) verenigt bevlogen en ervaren storytellingspecialisten in Nederland, die verhalen inzetten in en voor organisaties. Je kunt bij ons terecht voor kennis, cases, advies en het werken met verhalen. Op dit moment werken we met een kerngroep de gedachte achter het gilde verder uit. Het Storytelling Gilde kun je hier vinden >>.

Creatieve Coöperatie Zwolle

Frisdenkers en waarmakers halen dromen dichterbij. De Creatieve Coöperatie staat voor verdieping, innovatie en co-creatie. Starters, gevestigde bedrijven en ondernemende studenten vinden werkruimte in ons pand. Wij verbinden de creatieve industrie ook aan andere innovatieve sectoren. Deze sectoren vinden bij ons inspiratie voor vernieuwing en ook 'gewone logische oplossingen van deze tijd'. De Creatieve Coöperatie in Zwolle is een samenwerking van creatieve bedrijven en professionals >>. Dit is de werkplek en het creatieve collectief van Waterschrijver. Van de kook, verhalen voor gas(t)vrije wijken en Zowell zijn twee creaties vanuit de Creatieve Coöperatie Zwolle.