•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Blog

Blog

Binnen de energietransitie is de klantreis een populaire manier om te kijken naar het gedrag van bewoners, zoals de voorkeur om op gas te koken. De Reis van de Held biedt echter een betere klimaatpsychologie dan de klantreis. Ik zal dit met drie toppers uit de Reis van de Held uitleggen.


Digitale middelen zijn handig ter ondersteuning van mooie ontmoetingen. Maar elkaar in de ogen kunnen kijken, voelen hoe de ander reageert, zien hoe de ander naar woorden zoekt en samen lachen, dat geeft verbinding. Mijn dochter beschouwt mij dan ook als een Neanderthaler.


Het Dominicanenklooster gaat een Klimaat Madonna van schoon afval en restmateriaal maken. De betekenis van plastic verschuift onmiddellijk van afval naar grondstof.


Een pakhuis vol olifanten

18 augustus 2017

Mensen zijn een klein ruitertje op een olifant. Bij de energietransitie en wonen zonder aardgas is het van groot belang om met een reëel beeld van mensen te werken. Luisteren, verhalen vertellen, relaties versterken, leren. Dat zijn de belangrijkste dingen om te doen bij het complexe vraagstuk van wonen zonder gas. Het gaat om de olifant, niet om het ruitertje.


Waarderend onderzoeken of Appreciative Inquiry (AI) is een mooie, stevig gefundeerde en veel gebruikte werkwijze om binnen organisaties met verhalen te werken. Een 40-dagen challenge werd een oefening voor een ongeduldige perfectionist.


Gemeenten, netbeheerders en woningbouwcorporaties maken de eerste plannen voor gasloze wijken. Ze zijn aan het stoeien met de vraag hoe bewoners bij deze energietransitie te betrekken. En dat is niet voor niks. Ik ben gaan houden van het moment dat overheden beseffen dat ze ook met bewoners moeten praten.


Tot nu praten vooral overheden, bedrijven en kennisinstituten met elkaar over gasloos wonen. Maar het gaat over de 7 miljoen woningen van mensen. Op Sociale Vraagstukken heb ik een artikel gepubliceerd over het belang van goede gesprekken met bewoners bij gemeenten >>.


De overstap naar gasloos wonen, zoals aangekondigd door minister Kamp, grijpt in op het dagelijks leven van mensen. Wonen zonder gas vraagt om nieuwe verhalen en mythes waarmee mensen zich gevoelsmatig kunnen verbinden. Met het project ‘Van de kook’ hebben we hier een begin mee gemaakt.


De Lakota waterbeschermers bij Standing Rock in de VS hebben een fraaie overwinning behaald. Ik denk dat Standing Rock zo krachtig is omdat deze strijd een nieuwe mythe zichtbaar maakt. Dit zijn de zes narratieve elementen. 


De gemeente Velsen heeft op volstrekt eigen wijze invulling gegeven aan de trend van samenwerken, dankzij het starten met de ervaringen van de medewerkers zelf. Ze willen buitenspelen en binnenspelen.


In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bezoek ik tien plekken in het land om verhalen te delen over wonen zonder gas. In de Resto van Harte op het Kanaleneiland in Utrecht is de klimaatproblematiek letterlijk aanwezig. In de hoek is een grote lekkage en een deel van de vloer staat blank. Het is een passend decor voor een gesprek over wonen zonder gas als onderdeel van de nationale energiedialoog.


Voor het ministerie van BZK werk ik met bewoners met storytelling over sociale innovaties om duurzamer en zonder gas te kunnen wonen. Het is een prachtige en complexe klus als onderdeel van de nationale energiedialoog. Ter voorbereiding zocht ik een eigen verhaal over het alledaagse avontuur van energieneutraal wonen.