•  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Blog Verhalende aanpak voor innovatieprijs genomineerd

Verhalende aanpak voor innovatieprijs genomineerd


Toezicht Sociaal Domein onderzocht in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ze zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. Waterschrijver verzorgde de verhalende en makkelijke taal. Met o.a. de inbreng van Waterschrijver is een website gemaakt die genomineerd is voor de innovatieprijs 2018.

De innovatieprijs voor Handhaving en Toezicht 2018

De jaarlijkse verkiezingen Handhaving en Toezicht is weer van start gegaan. Met de verkiezingen stimuleren het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak.

De vakjury heeft vijf projecten genomineerd die kans maken op dé innovatieprijs van 2018:

  • Keischoon033 van Matchpoint Zinvol zaken doen;
  • Leren van fouten; op weg naar een open foutencultuur van de Autoriteit Financiële Markten;
  • Toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking van Toezicht Sociaal Domein;
  • Schoon erf, Schoon Water van Wetterskip Fryslân;
  • Toekomstnavigator van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hier kun je stemmen op dit project >>

Een toegankelijk sociaal domein

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen.

Waterschrijver heeft vijf rapporten opgeleverd met aansprekende verhalen van de mysterieguetst. De ervaringsdeskundigen en betrokken wethouders waren enthousiast over de begrijpelijke en levendige resultaten en teksten.

Hier lees je wat Waterschrijver in dit project heeft gedaan >>.

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Op basis van dit onderzoek is een website gemaakt voor gemeenten om hen te helpen de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken. De verhalende en eenvoudige taal van Waterschrijver is onderdeel van deze website.

Dit is de website die het Toezicht Sociaal Domein gemaakt heeft >>

Hier vind je een voorbeeld van de verhalende en makkelijke taal >> 

Gepubliceerd op 16 oktober 2018 om 17:05