•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home

Reacties van anderen

“Het vertellen, dat kwam wel binnen. Dit is een breuk met de staande praktijk. Om het vertrouwen te herstellen is het nodig om naar inwoners te luisteren. Het project was een leerproces voor ambtenaren, raadsleden en inwoners. ”

Jeroen Jansen - Voormalig raadslid D'66 Enschede —

“Wat een leuke bijeenkomst was dit. Hier heb je wat aan.”

Truus Klein Wolterink - Beleidsmedewerker Gemeente Raalte —

“Dit is praktisch en simpel. Ook werd tijdens de masterclass veel positieve energie gemobiliseerd. Houden zo!”

Martin Buijk, businessmanager Nuon

“Deze verhalen en metaforen wil ik meenemen in mijn werk als adviseur waarbij ik regio’s en gemeenten op weg help met de warmtetransitie. ”

Ingrid Giebels - OverMorgen —

“Dankzij deze masterclass realiseer ik me dat wij heel hard ons best doen om bewoners investeringen te laten doen, terwijl de meeste mensen amper weten wat er speelt. Het werkt goed om samen na te denken over hoe je bewoners, maar ook bestuurders, kunt aanzetten om mee te gaan op klimaatavontuur.”

Marleen Volkers - Adviseur en projectleider nieuwe energie, provincie Overijssel —

“Verhalen zetten in beweging. Het inspireert en ik kan het meteen toepassen in mijn werk. ”

Marianne Zuur - Facilitator en beleidsmedewerker duurzame energie, Ministerie van Economische Zaken —

“Om 'echte' verhalen te horen en niet alleen de succes-stories, dat was erg leuk en leerzaam aan de bijeenkomst 'Ruimte voor avontuur'.”

Andre Holwerda - Strategisch HR ontwikkelaar, gemeente Raalte —

“Het traject met verhalend rapporteren gaf een leuke en effectieve manier om bevindingen over te brengen.”

Nancy Storm, onderzoekscoördinator Inspectie SZW

“Ik was aanvankelijk behoorlijk sceptisch over storytelling, waarbij de naam in mijn ogen teveel 'hint' op sprookjesvertellen. Maar in ons geval heeft het ervoor gezorgd dat we concrete plannen hebben gemaakt en er nu een pluriforme werkgroep is gevormd die er zin in heeft om het plan verder uit te werken en uit te voeren. Met dank aan Kirsten, die ons een helder pad heeft laten bewandelen. ”

Joost Nijhuis - VVD-raadslid Enschede —

“Hier gaat het echt om: het gesprek met inwoners. Medewerkers van de gemeente Kampen hebben dankzij het initiatievendiner nieuwe inspiratie gekregen. De betrokkenen zijn tevreden over het resultaat dat een gesprek vanuit een waarderende en positieve benadering oplevert. Met het initiatievendiner is een mooie basis gelegd voor een open samenwerking van de gemeente met initiatieven uit de samenleving, wijkraden en dorpsbelangen. Het college van B&W is blij met dit resultaat. De gemeente kan nu oprecht zeggen dat ze een open gesprek wil met de samenleving. Het lukt misschien niet altijd, maar ze is wel op de goede weg.”

Meike Schrijver - Verandermanager Kamper Kracht in Actie, gemeente Kampen —

“Verhalen maken de wereld kleurrijker.”

Bianca Meekers - Senior HRM adviser, gemeente Zwolle —

“Ik mag mezelf meer laten zien in ontmoetingen. Wat werkt dat goed! Deze workshop storytelling was beter dan ik had verwacht.”

Annet van der Staaij - Jurist en beleidsadviseur verkeer, gemeente Zwolle —

“Mooi hoe je op een positieve en dynamische wijze strategische vraagstukken onder de aandacht brengt, Kirsten. Ik heb het verhaal gelezen en wordt er erg enthousiast van. ”

Peter Snijders - Burgemeester gemeente Hardenberg —

“Wat mooi om iemands persoonlijke verhaal te horen. Ik hou van echte mensen.”

Bezoeker vertelcafé

“We hebben te weinig weefsel in onze cultuur. Nu creëren we nieuw weefsel met elkaar door onze verhalen te delen.”

Bezoeker vertelcafé

“Vandaag heb ik alle tijd gehad om naar jouw video over de reis van de held te luisteren. Prachtig, authentiek en inspirerend.”

Een trainer- coach