•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Storytelling in complexe ontwikkelingen

Storytelling: veranderen begint met een goed gesprek  

Met storytelling kunnen overheden en organisaties in de publieke sector resultaten boeken bij vraagstukken in de samenleving waarmee inwoners echt geholpen zijn. Verhalen geven een basis voor beleid en strategie dat aansluit bij de ontwikkelingen in de samenleving. Omdat elke verandering begint met een goed gesprek.

Omdat het om mensen gaat

In de verhalen van professionals, klanten, inwoners, patiënten, leerlingen, ouders of andere belanghebbenden zitten de aanknopingspunten voor de vernieuwing en verandering die nodig is. Door deze verhalen gericht te onderzoeken vormen ze een goede bedding voor verandering. Dit is werken vanuit het perspectief van mensen. Waterschrijver luistert naar deze verhalen, schrijft ze op, maakt narratieve analyses, geeft beleidsaanbevelingen en vertelt de verhalen door.  

Hier kun je lezen wat de waarde van verhalen voor de decentralisaties in het sociale domein is >>.

Maar ook in complexe technische en financiele ontwikkelingen als de energietransitie gaat het om mensen en zijn de verhalen van bewoners broodnodig >>.

Omdat het in de relaties gebeurt

Door verhalen te delen, laten mensen zichzelf zien en delen ze hun ervaringen. Ze kunnen luisteren naar elkaars taal, ook als betrokkenen verschillende achtergronden of leefstijlen hebben. Er ontstaat een menselijke verbinding. Tegelijk bieden de verhalen inhoudelijke ingrediënten om een nieuw project of werkwijze samen vorm te geven. Mensen kunnen met elkaar de bedoeling, de droom of de stip op de horizon van een project verwoorden en aangeven wat er nodig is om dat waar te maken. Dat maakt ze mede-eigenaar van de verandering. Storytelling is een basis ingrediënt voor een duurzame samenwerking, resultaatgerichte teams, co-creatie en nieuwe coalities. Waterschrijver geeft deze processen vorm en faciliteert werksessies.

In Almelo heb ik dit gedaan voor een nieuwe coalitie voor daklozen >>.

Omdat je aan de slag wilt en zo nieuwe verhalen maakt

De transities in de samenleving vragen een andere manier van werken. Processen lopen organisch en maken gebruik van kansen. De samenleving is niet maakbaar maar voortdurend in beweging. Dit geeft exploratieve processen. Al doende leer je wat de volgende stap moet zijn. Verhalen vertellen over ontwikkelingen. Storytelling is daarmee een relevante gids voor de transities en helpt om grip te krijgen om een nieuwe manier van werken. Waterschrijver helpt je om op avontuur te gaan, te werken alsof je een verhaal maakt en mooie resultaten te boeken.

In deze inspiratiesessie over de Reis van de Held ervaar je hoe je met jouw werk nieuwe verhalen maakt >>.

Binnen de energietransitie help ik je om samen met bewoners op klimaatavontuur te gaan >>.

Producten en werkvormen 

Meteen aan de slag >>

Mogelijkheden om jouw traject vorm te geven:

  • Interviews, luistersessies, huiskamergesprekken, waarderende dialoog.
  • Verhalen optekenen en tot een publicatie, presentatie of film bewerken.
  • Narratieve analyses voor nieuw beleid of evaluaties.
  • Verhalen vertellen en vertolken.
  • Faciliteren van sessies voor dialoog, co-creatie, resultaat gerichte teams en samenwerking.
  • Werkschriften, rapporten, verslagen, publicaties maken om voortgang en resultaten zichtbaar te maken.
  • Een corperate story of narratief maken dat het verhaal van een organisatie, samenwerking of gebied bevat.
  • Workshops storytelling voor ontmoeting, werken vanuit visie en bedoeling, en samenwerken