•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Opdrachtgevers en storytelling portfolio

Resultaten van storytelling voor een samenleving in beweging


Divosa

Een narratief voor de transformatie in het sociale domein

Divosa wilde ontdekken wat het betekent om met een narratief te werken in de transformatie in het sociale domein. Waterschrijver heeft voor de gemeente Uden een narratief gemaakt: de gemeente wil in Shrek geloven >>

SER/NPBO

Burgergesprekken voor het Klimaatakkoord

De SER borgingscommissie wilde dat de wensen en zorgen van burgers ene plek kregen in het klimaatakkoord. Zij heeft het NPBO met het Klimaatavontuur gevraagd deze gesprekken te organiseren en begeleiden. Het waren knetterende gesprekken met een rijke opbrengst >>.

Toezicht Sociaal Domein

Verhalende aanpak voor toegankelijkheid sociale domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ze zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. Waterschrijver heeft voor de verhalende en eenvoudige taal gezorgd >>.

Dominicanenklooster Zwolle

Een Klimaatmadonna voor gevoel en verdieping klimaatvraagstuk

Voor het Dominicanenklooster Zwolle heb ik als programmamaker een Klimaatmadonna gemaakt, een nieuw beeld van Maria als moeder aarde, gemaakt van afval. Dankzij dit kunstwerk, klimaatvertellingen en communitywerk hebben zo'n 1000 hele verschillende mensen zich verbonden met de zorg voor de aarde >>.

Inspectie SZW

Verhalend rapport voor meer impact

De inspectie van SZW had de wens dat onderzoek meer impact heeft. Ze heeft Waterschrijver gevraagd om de verhalende kracht van de rapportage van het onderzoek naar integrale dienstverlening te vergroten. Nu staan in het rapport de de ervaringen van Kenny (een dakloze) en Myriam (een alleenstaande ouder) centraal >>.

Energiedialoog

Van de kook, verhalen voor een gas(t)vrije wijk

Het bleek al snel dat in de energiedialoog over klimaatdoelen in 2016 bewoners amper een rol speelden. BZK heeft Waterschrijver gevraagd om gesprekken te voeren met bewoners over verwarmen en koken zonder gas. Het doel was dat het bewonersperspectief met verhalen een plek zou krijgen in de energiedialoog en in de energieagenda die op basis hiervan gemaakt zou worden. Het eindresultaat heeft betrokkenen alert gemaakt op het belang van sociale innovatie en de ervaringen van bewoners >>. 

Ministerie BZK

Storytelling voor de buurt

Het ministerie van BZK heeft Waterschrijver gevraagd om verhalen van bewonersinitiatieven te verzamelen over de vraag hoe een volwaardige relatie tussen de buurt en de overheid kan groeien. Hoe lastig de knelpunten ook zijn, bieden de verhalen wel hoop. Het Ministerie heeft de resultaten gebruikt voor haar Kamerbrief over buurtrechten. >>

Frion, regie in eigen hand

Echte verhalen voor zelfsturende teams

Echte verhalen van cliënten laten nieuwe dilemma’s zien voor zelfsturende teams. Als film ondersteunen deze verhalen de organisatieontwikkeling van Frion. Lees hier verder over de uitdaging om deze echte verhalen te verzamelen >>. 

Gemeente Enschede

Raadsleden steunen gebiedsontwikkeling door inwoners

In dit project hebben raadsleden hun rol anders geformuleerd waarbij ze direct contact met inwoners hebben en aan de voorkant van een gemeentelijk proces betrokken zijn. Bovendien gaan de plannen van de inwoners in het gebied verder, ondersteund door de raadsleden en gemeentelijke medewerkers. Lees hier verder over storytelling, co-creatie, raadsleden en gebiedsontwikkeling >>.

Provincie Overijssel

Een ander samenspel tussen overheid en samenleving

Uit vijf experimenten blijkt dat er een nieuw verhaal ontstaat over het veranderende samenspel tussen overheid en samenleving. De experimenten in de vijf gemeenten laten zien dat de lokale overheid volop bezig is met het versterken van het werken met relaties en met de transitie van systeem- naar leefwereld. Lees hier verder over de transities bij de overheid, met een film, verhalen en experimenten >>.

Gemeente Almelo

Samenwerken in de stad voor daklozen

Dankzij de levensverhalen van zwervers zijn betrokken medewerkers op scherp gezet. Dankzij de co-creatie sessie werken gemeente, politie, woningbouw en hulpverlening beter samen met het vertrouwen dat een integrale aanpak wel degelijk effect kan hebben op de complexe problematiek. Een concreet resultaat is onder andere een zwerversoverleg om personen gericht te helpen. Lees hier verder over nieuwe coalities, daklozen en storytelling >>.

Gemeente Zwolle

Een verhalende evaluatie voor maatschappelijke waarde bewonersinitiatieven

Concrete aanbevelingen, zoals het verlagen huur voor moestuinen omdat de waarde voor samenhorigheid en educatie hoog is, zijn doorgevoerd. Er is een spraakmakende film van gemaakt. Medewerkers gebruiken het verhaal om uit te leggen hoe een nieuwe werkwijze van de gemeente is. Lees hier meer over verhalend evalueren en maatschappelijke waarde >>.

Gemeente Kampen

De gemeentelijke organisatie leert van initiatieven van inwoners

Met de initiatievendiners is een mooie basis gelegd voor een open samenwerking tussen initiatieven uit de samenleving, wijkraden en dorpsbelangen en de gemeente. De medewerkers hebben ander inzichten gekregen door het gesprek met de inwoners, zoals het belang van één aanspreekpunt. Lees hier verder over verhalen delen en leren voor een gemeente >>.