•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Opdrachtgevers en storytelling portfolio gemeente Almelo, daklozen, co-creatie

Gemeente Almelo:

Met storytelling samenwerken in de stad voor daklozen
 

Dankzij de levensverhalen van zwervers zijn betrokken medewerkers op scherp gezet. Door het vertellen van zo’n verhaal aan de raadsleden zijn deze het nieuwe beleid voor daklozen van harte gaan steunen. De resultaten van de analyse van de verhalen en de co-creatiesessie heeft de stadsdeel coördinator gebruikt voor nieuw integraal beleid voor daklozen. Dankzij de co-creatie sessie werken gemeente, politie, woningbouw en hulpverlening beter samen met het vertrouwen dat een integrale aanpak wel degelijk effect kan hebben op de complexe problematiek. Een concreet resultaat is onder andere een zwerversoverleg om personen gericht te helpen.

Dit blog vertelt over het effect van het verhaal van een zwerver bij het werkbezoek van de gemeenteraad >>.

De overlast van daklozen in het centrum van Almelo liep de spuigaten uit. Handhaven zorgde enkel voor de verplaatsing van het probleem. De nieuwe stadsdeel coördinator signaleerde dat beleid versnipperd was. Zij wilde met verhalen de mens achter de overlast laten zien en een basis leggen voor integraal beleid en een nieuwe samenwerking in de stad.

Ik heb vijf levensverhalen van verschillende soorten dak- en thuislozen opgetekend en deze verhalen geanalyseerd op aanknopingspunten voor effectieve ondersteuning. Daarnaast heb ik een co-creatiesessie gehouden met de betrokken partijen in de stad, politie, woningbouw, hulp verlening en diverse gemeentelijke afdelingen. Voor een werkbezoek van de raad aan de daklozenopvang heb ik een levensverhaal verteld wat ze diep geraakt heeft. In de co-creatie sessie bleek dat een aantal betrokkenen cynisch waren over de mogelijkheden om deze complexe problematiek goed aan te kunnen pakken. Aan het eind van de sessies ondersteunden ze de nieuwe integrale aanpak. De resultaten van de verhalen en sessie heb ik bewerkt als advies voor nieuw beleid.

Hier vertel ik over de complexiteit van luisteren naar verhalen bij het project in Almelo >>.