•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Producten en diensten om concreet aan de slag te gaan met verhalen Narratief verantwoorden

Narratief verantwoorden


Het leven achter de cijfers

Hoe zinvol cijfers ook zijn, ze bieden geen inzicht in de praktijk van alledag van bewoners, bewonersinitiatieven, overheden en andere organisaties. Verhalen laten het leven achter de cijfers zien en geven indicatoren een gezicht. Narratief verantwoorden verbindt de leef- met de systeemwereld van overheden en andere organisaties. Alleen al het vangen van de verhalen verbindt mensen opnieuw met elkaar, hun buurt en hun project. De verhalen bieden daarnaast rijke informatie, betrokkenheid en inspiratie voor een vervolg. Nog nooit was evalueren zo waardevol en zo leuk.

Een greep uit projecten van Waterschrijver


Een rapport met impact: Het verhaal van Kenny en Myriam

Ervaringen van daklozen en alleenstaande ouders voor de inspectie van SZW. Verhalend rapporteren in het sociale domein zodat rapporten tot verbeteringen leiden >>.

Medewerkers vertellen trots over hun veranderingen: Het verhaal van de Torteltuin.

Het verhaal van de Torteltuin bleek de centrale kanteling te bevatten voor de veranderende rol van de overheid. Medewerkers gebruiken De Torteltuin vol trots als een gevleugeld verhaal om uit te leggen hoe een nieuwe werkwijze van de gemeente is. Een verhalende evaluatie van een bewonersinitiatief voor de gemeente Zwolle >>.