•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Opdrachtgevers en storytelling portfolio gemeente Zwolle verhalende evaluatie Torteltuin

Gemeente Zwolle

Verhalende evaluatie van de Torteltuin om de maatschappelijke waarde van bewonersinitiatieven en pauzelandschappen te laten zien


Situatie

De gemeente Zwolle had een interne evaluatie gemaakt van de regeling voor pauzelandschappen. Deze evaluatie gaf inzicht in de bedrijfsmatige maar niet in de maatschappelijke waarde van deze regeling. Waterschrijver heeft een verhalende evaluatie gemaakt. Het doel was om inzicht te krijgen in de veranderende rol van de gemeente bij bewonersinitiatieven en deze veranderende rol verder invulling te geven.  

Werkwijze en acties

Voor diepgang in de evaluatie is één casus gekozen, waar veel commotie en dus veel betrokkenheid over was. Waterschrijver heeft vijf betrokken medewerkers van de gemeente uit verschillende afdelingen en vijf bewoners geïnterviewd met behulp van de waarderende benadering en storytelling. Op basis van een narratieve analyse met de Reis van de Held heeft ze het verhaal op herkenbare manier opnieuw verteld en tot een filmscript bewerkt.

Resultaten

Het verhaal van de Torteltuin bleek de centrale kanteling te bevatten voor de veranderende rol van de overheid, namelijk dat de gemeente haar vanzelfsprekende regierol mag loslaten. Concrete aanbevelingen zijn doorgevoerd, zoals het verlagen huur voor moestuinen omdat de waarde voor samenhorigheid en educatie hoog is. Er is een spraakmakende film van gemaakt. Medewerkers gebruiken De Torteltuin vol trots als een gevleugeld verhaal om uit te leggen hoe een nieuwe werkwijze van de gemeente is.