•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Opdrachtgevers en storytelling portfolio Verhalend rapport over integrale dienstverlening

Inspectie SZW

Verhalend rapporteren in het sociale domein


Situatie
De inspectie van SZW wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente en betrokken partijen aan burgers/cliënten die problemen hebben op meerdere leefgebieden binnen het sociale domein. De Inspectie wil met haar toezichtactiviteiten op dit terrein verder gaan dan het opleveren van een rapport ‘dat voor zichzelf spreekt’. De inspectie wil proactief bijdragen aan verbeteringen. De inspectie heeft Waterschrijver gevraagd om te adviseren hoe het werken met verhalen het effect van haar onderzoek kan vergroten.

Werkwijze
Waterschrijver heeft de onderzoekers begeleidt met het schrijven van een verhalend rapport over de dienstverlening aan daklozen en multiprobleemgezinnen. Daarnaast heeft Waterschrijver zelf een deel van het rapport geschreven. Ook heeft ze workshops verzorgt voor de onderzoekers om betere verhalen te kunnen schrijven.

Resultaat
In het rapport staan nu de ervaringen van Kenny (een dakloze) en Myriam (een alleenstaande ouder) centraal. Het is een kanteling ten opzichte van de gebruikelijke rapportages: met minder uitleg over methode en verantwoording en meer aandacht voor de ervaringen van de mensen om wie het gaat. Deze wijze van rapporteren is enthousiast ontvangen binnen de inspectie en bij de stakeholders zoals Divosa. Zo zegt Divosa: 'Wij waarderen de opzet van het onderzoek en de vorm van het rapport. Mede omdat het ruimte geeft aan de verschillende perspectieven van stakeholders binnen het sociaal domein."

Het resultaat is hier te lezen >>.