•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Opdrachtgevers en storytelling portfolio Een Klimaatmadonna voor Zwolle

Klooster Zwolle

Een Klimaatmadonna voor verhalende aandacht voor de aarde

 

Situatie: hoe kun je mensen betrekken bij het klimaatvraagstuk?

Voor het Dominicanenklooster Zwolle heb ik als programmamaker een Klimaatmadonna gemaakt, een nieuw beeld van Maria als moeder aarde, gemaakt van afval. Met dit beeld wilde het klooster aandacht vragen voor onze zorg voor de aarde. We wilden gebruik maken van de oude verhalen en rijke symboliek van de Dominicaanse traditie om zo meer gevoel in te brengen en diepgang te geven aan een urgent maatschappelijk vraagstuk.

Werkwijze: een communityproject met klimaatvertellingen, een krant van MBO studenten en een lichtjestocht

De kloostergemeenschap, de wijk Assendorp en betrokken mensen hebben schoon afval ingezameld. De Zwolse Marit Otto heeft van dit afval het kunstwerk gemaakt. Tijdens het afval inzamelen hebben klimaatvertellingen gehouden om nieuwe verhalen over klimaatverandering te vinden. 100 kleuters hebben afgesproken goed voor de aarde te zorgen. hier een filmpje van de kinderen >>. Eerste-jaars studenten van mediaredactie Landstede MBO hebben verrast met een recept van Librije’s atelier en een prijs voor de Groenste winkel van Assendorp. De klimaatkrant roept mensen op goed voor de aarde te zorgen.

De Klimaatmadonna is met earth Hour, 24 maart 2018, onthuld. Met een lichtjestocht is de Klimaatmadonna, onder begeleiding van honderden mensen. ezels en drummers, naar de Grote Markt gebracht.

Het project stond op de grens van maatschappelijke vragen en religie. Dat maakte dat het project soms schuurde. Sommige mensen vonden het symbool te christelijk, religieuze mensen moesten wennen aan een Mariabeeld van afval. Uiteindelijk is het gelukt om in het proces, met inzamelen afval, inhoudelijke bijeenkomsten, meewerken aan de mantel en de tocht met Earth Hour, verschillende soorten mensen te verbinden rondom het klimaatvraagstuk.

Resultaat: verschillende soorten mensen hebben zich verbonden rondom klimaatvraagstukken

Het kunstwerk laat kwetsbaarheid zien, met een gracieuze Maria als moeder aarde, met een open houding en gemaakt van afval. De optelsom van zichtbare kwetsbaarheid, inhoudelijke verdieping met klimaatvertellingen en het community-werk maakte het mogelijk dat verschillende soorten mensen met hun eigen verhaal en levenshouding zich met het project konden verbinden. Zowel de Dominicaanse gemeenschap als de maatschappelijk betrokken mensen rond Earth Hour en andere betrokkenen zijn trots op het resultaat.

Naar schatting hebben 1000 mensen meegedaan aan het project. Door afval in te zamelen, mee te praten, zelf afvalkunst te maken en mee te lopen met Earth Hour. Hier vind je een filmpje van de onthulling >>

Het project heeft veel waardering en media-aandacht gekregen. De start van het project, de eerste maaksels van het beeld en de onthulling hebben talloze berichten bij RTV-Oost, KRO-radio, de Zwolse pers en een filmpje van Who Cares opgeleverd. Het project is opgenomen in een internationaal boek van de Dominicanen over voorbeeldprojecten op de grens van samenleving en religie. Het netwerk burgerschap van de MBO-raad prees deze klimaatkrant als een voorbeeld hoe studenten bij maatschappelijke thema’s te betrekken.