•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Agenda Klimaatvertellingen 1: verlangen

Drieluik Klimaatvertellingen: 1 - Verlangen

We slagen er vooralsnog niet in de opwarming van de aarde te stoppen. Ons onvermogen vraagt om verdieping van het vraagstuk. Daar hebben we nieu­we verhalen voor nodig. In drie avon­den gaan we elkaar die verhalen vertellen: de klimaatvertellingen. Het zijn verhalen van verlangen naar een nieuw evenwicht met de aarde, verhalen over ons onvermogen bij klimaatverandering en verhalen om onze levenskracht te vieren. We gaan verlangen, treuren en dansen.

Verlangen

We beginnen de klimaatvertellingen met de vraag: “Wat is jouw verlangen om goed voor de aarde te zorgen?”
Met persoonlijke klimaat columns van Marit Otto (kunstenaar), Michiel van Willi­gen (wethouder klimaat), Gooitske Zijlstra (aanjager o.a. van Plastic? Fantastic!), Jozef Essing (broeder Dominicanenklooster).

Het is een avond om elkaar te ontmoeten in onze betrokkenheid bij het klimaat, met luisteren naar elkaars verhalen en muziek van een Zwolse band of muzikant. Neem je schone afval mee!

Praktisch

18 januari 2018, 20.00-22.00 uur
Dominicanenklooster Zwolle

Begeleiding: Kirsten Notten (verhalenverteller)
Entree: € 10,- per avond, € 25,- voor het drieluik.

Deel 1 is de aftrap van het project Klimaat Madonna. De film kijken we vervolgens in twee delen, deel 2 en 3 vormen daarmee één geheel. We raden aan om dit drieluik in z’n geheel te volgen.

Info en aanmelden >>

Meer klimaatvertellingen

Meer info over de andere twee avonden in het drieluik Klimaatvertellingen vindt u hier:
2- Treuren: 22 februari >>
3- Dansen: 22 maart >>

Klimaatmadonna

Van schoon afval gaan we met de Zwolse kunstena­res Marit Otto een Klimaatmadon­na maken: een nieuw beeld van Maria als Moeder Aarde. Met dit project vragen we aandacht voor onze zorg voor de aarde. Een Madonna van afval laat zien dat levenskracht in kwetsbaarheid te vinden is. Dit kloosterprogramma geeft inhoudelijke verdieping aan het maken van het kunstwerk. Meer info over het maken van kunstwerk en inzamelen van schoon afval vind u op www.kloosterzwolle.nl/klimaatmadonna >>

Kom ook naar Earth Hour

De dag van de aarde van het WNF: 24 maart 19.45 uur >>