•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Agenda Inspiratiediner 21 mei 2014

GEZOCHT! 
Professionals, ondernemers, bankiers, beleidsmedewerkers, juristen, bestuurders en directeuren met een passie voor vernieuwing en bezieling in hun leven.

We luisteren naar elkaars ervaringen van die momenten in ons leven waarop we als professional trots zijn. Waarin het leek alsof de dingen vanzelf gingen en we boven ons zelf uitstegen. En we bespreken welke grote uitdagingen in ons leven en werk spelen, die van ons vraagt om die grootsheid en de wijsheid die we daarbij nodig hebben om te innoveren, toe te staan. In de ontmoeting inspireren we elkaar om deze wijsheid te delen.

Hartelijke groet,
Kirsten Notten 0624 988 059
Colard Sjerps
 0634 990 927

Praktisch
16 juni 2014, 17.00-20.00 uur
Inspiratiewinkel Ana Sofia
Zwolle
Jouw bijdrage in de onkosten: €25,-
Als deze bijdrage niet mogelijk is, neme dan even contact met ons op. 

Over het InspiratieHuis038
Het InspiratieHuis038 is een initiatief van een aantal vernieuwers die zich verbonden hebben aan de stichting The Art Of Cocreation. Een netwerk dat vernieuwers verbindt, innovatieve partnerschappen creëert en helpt bij de ontwikkeling en promoten van doorbraak innovaties. Inmiddels bestaat het netwerk uit 295 leden, zijn er in de afgelopen jaren 182 evenementen georganiseerde en hebben de leden 32 blog bijdagen geschreven