•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Agenda Aan de slag met je initiatief

Zwolle kantelt

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans komt op 21 januari 2015 opnieuw naar Zwolle voor een tweede Kantelbijeenkomst. Deze avond is een vervolg op de succesvolle start van 3 april jl. Zie hier een verslag van de kantelavond >>.
 
Het is de bedoeling om een mix van inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en ambtenaren van gemeente en provincie bij elkaar te brengen. Zij nemen samen een ingebracht vraagstuk of idee onder de loep. Door inwoners en professionals aan elkaar te koppelen wordt de slagkracht vergroot en daarmee de kans op succes. Onder leiding van een facilitator wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het vraagstuk een succesvolle boost te geven.
 
Doel van deze avond is mensen aan elkaar te verbinden en initiatieven verder te helpen en daardoor de leefbaarheid en duurzaamheid van Zwolle te verbeteren, maar ook om Zwolle nog leuker te maken!
Ben jij er weer bij? Kom je ook meedenken en mee doen?
 
Wanneer: woensdag avond 21 januari
Waar: Hogeschool Windesheim  
Prijs: 15,00 euro (incl 2 consumpties) Ticket kopen kan via: bit.ly/transitie-zwolle

Programma:
18.30 uur inloop
19.00 - 22.30 uur programma
22.30 uur borrel in de Stadskantine (voor wie dat wil)
 
Zie www.zwolleintransitie.nl voor meer informatie.
 
Met vriendelijke groet,
Team Zwolle in Transitie