•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Producten en diensten om concreet aan de slag te gaan met verhalen klimaatavontuur met bewoners

Samen met bewoners op klimaatavontuur

Bewonersparticipatie bij wonen zonder gas en grootschalige opwek

Waarom samen met bewoners??

We willen de klimaatdoelen van Parijs halen. Daarvoor werken we aan gasvrije wijken. Daarvoor is windenergie, geothermie en andere grootschalige opwek van hernieuwbare energie nodig. Dit vraagt nogal wat van bewoners, overheid en de energiesector. Een goede relatie met bewoners verbetert de kwaliteit van het project, vermindert het risico op vertraging en het helpt bewoners om zelf in hun huis en gedrag te investeren. 

De Masterclass bewonersparticipatie: gasvrije wijken & opwek hernieuwbare energie

Met deze masterclass zetten we de bewoners centraal en helpen we jou samen te werken met bewoners. Dit doen we met inzet van storytelling en systemisch werk. Eigen verhalen van bewoners geven inzicht in hun dagelijks leven en beleving. Systemisch werken legt patronen bloot en helpt posities te verhelderen. Zo gaan we samen op klimaatavontuur.

We bieden twee varianten aan voor deze masterclass, gericht op de wijkaanpak voor gasloos wonen en gericht op grootschalige opwek zoals wind op land. Aanmelden kan via welkom@klimaatavontuur.nl >>.

Samen met bewoners werken aan gasvrije wijken >>
Gemeenten, netbeheerders en woningbouwcoöperaties maken plannen voor gasvrije wijken. Vaak is er vooral contact met koplopers. Maar er is een goede relatie met verschillende soorten bewoners nodig om de kwaliteit van het project te verbeteren. Bovendien betekenen gasvrije wijken dat mensen zelf in hun huis en gedrag moeten investeren. Hoe doe je dat? Met deze masterclass helpen we jou om samen te werken met bewoners.

Bewonersparticipatie bij grootschalige opwek en windenergie >>
Grootschalige opwek van hernieuwbare energie vraagt nogal wat van bewoners, overheid en energiesector. Een goede wederzijdse relatie vermindert het risico op vertraging en verbetert de kwaliteit van het project. Met deze masterclass helpen we jou samen te werken met bewoners.

Dit zeiden deelnemers over het klimaatavontuur

Ruim 90 mensen namen in 2017 deel aan de masterclass.

"Dit is praktisch en simpel. Ook werd tijdens de masterclass veel positieve energie gemobiliseerd. Houden zo!"
Martin Buijk, businessmanager Nuon.

“Dankzij deze masterclass realiseer ik me dat wij heel hard ons best doen om bewoners investeringen te laten doen, terwijl de meeste mensen amper weten wat er speelt. Het werkt goed om samen na te denken over hoe je bewoners, maar ook bestuurders, kunt aanzetten om mee te gaan op klimaatavontuur.”
Marleen Volkers, adviseur en projectleider nieuwe energie, provincie Overijssel

“Neem het sociale proces serieus. Dat is een hartenkreet voor alle partijen die met de energietransitie bezig zijn.”
Krijn Korver, adviseur, Korver Organisatieontwikkeling & Advies

“Verhalen zetten in beweging. De vier fasen in het avontuur werken heel goed. Het inspireert en ik kan het meteen toepassen in mijn werk.” Deelnemer

Agenda, maatwerk en in company

Hier vind je wanneer een masterclass klimaatavontuur met bewoners plaatsvindt >>.
Ook verzorgen we deze masterclass op maat bij u in de organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: welkom@klimaatavontuur.nl >>.

Door wie

Het klimaatavontuur is een samenwerking van Kirsten Notten, Ariane Lelieveld en Marianne Zuur. Ze hebben een brede ervaring in sociale innovatie en bewonersparticipatie in de energietransitie en opereren zowel op lokaal als op landelijk niveau. 

Even bellen? Dat vinden we prettig.

Kirsten: 06-249 88 059
Marianne: 06- 24 134 106
Ariane: 06-12 51 90 52

Kirsten is storyteller en strateeg. In het kader van de energiedialoog heeft ze in opdracht van het ministerie van BZK met 180 verschillende bewoners gesproken over wonen zonder gas. Het klimaatavontuur thuis is één van de uitkomsten van dit traject. De publicatie is hier te vinden >>. Daarnaast is ze initiatiefnemer en hoofdredacteur van Zowell, het Zwolse verhalenplatform over kleine momenten met grote impact.

kirsten@klimaatavontuur.nl >>

Marianne Zuur is programmamaker en facilitator. Ze brengt mensen in groepen met elkaar in verbinding en samen in beweging. Jarenlang heeft ze bij het Ministerie van Economische Zaken gewerkt oa bij windenergieprojecten. Ze is ook als spreker te boeken >>.

Marianne@klimaatavontuur.nl >>

Ariane is ombouwer, een combinatie van (interieur) architect, conceptueel denker en omzetten naar praktische oplossingen. Daarnaast werkt zij voor het Klimaatverbond als projectleider en is zij actief in haar eigen wijk oa als oprichtster en actief lid van Blijstroom.nl

Ariane@klimaatavontuur.nl >>