•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Principes van Waterschrijver

Principes waarmee Waterschrijver werkt

Elke klus ziet er weer anders uit. Als basis heb ik een scholing in verschillende methodes en benaderingen, zoals appreciatie inquiry en storytelling. Iedere situatie vraagt een eigen aanpak. Iedere situatie vraagt een eigen aanpak. Wel hanteer ik een aantal uitgangspunten of principes. Deze zijn de bouwstenen voor afstemming en gesitueerde interventies. Het werken met eigen verhalen van mensen ondersteunt al deze principes. Daarom werk ik ook zo graag met storytelling.

Echte mensen

Mensen zijn zoveel meer dan hun opleiding of rol in de samenleving. Het gaat me om echte mensen met hun dromen, talenten, kwetsbaarheid en dagelijkse activiteiten. Dit geldt zowel voor de inwoners of klanten waar organisaties voor werken, als voor de bestuurders, professionals en managers binnen organisaties.
Eigen verhalen laten echte mensen zien.

Ik heb diepe bewondering gekregen voor pleegouders. In dit blog kun je lezen waarom >>.

Vraagstukken van de samenleving

Veranderingen kunnen we alleen vormgeven als er iets op het spel staat. Inhoudelijk smaakvolle of dringende kwesties brengen mensen in beweging. Kwesties waar ik aan gewerkt heb zijn bijvoorbeeld langer thuis wonen van ouderen, gebiedsontwikkeling met inwoners, een menswaardig bestaan voor daklozen, kennis- en deeleconomie, een fijne plek om te wonen, een gezin voor elk kind en pauzelandschappen.
Verhalen bieden een schat aan informatie over inhoudelijke ontwikkelingen en een vonk voor verandering.

Zelfs de complexe problematiek van daklozen kunnen we aanpakken, als we het maar samen doen >>.

Eigen ervaringen om te leren en veranderen

Mensen leren door de ervaringen die ze opdoen. Vakmanschap en professionaliteit groeien met de jaren dankzij het leren van ervaringen. Met name in positieve ervaringen is te vinden wat verandering mogelijk maakt. Hersenonderzoek heeft laten zien dat we herinneringen nodig hebben om over de toekomst na te kunnen denken. 
Verhalen over eigen ervaringen verdiepen het leervermogen en maken uitdagende ontwikkelingen mogelijk.

Ik leer bij elk project weer bij. Op dat moment niet leuk maar wel van grote waarde >>.

Co-creatie

Samenwerken is essentieel om de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen te ondersteunen en de diverse talenten samen te laten stromen. Vraagstukken zijn vaak zo complex dat verschillend partijen nodig zijn om verder te komen en doorbraken mogelijk te maken. Het proces waarin mensen zich verbinden is ook een relevant resultaat. Hersenonderzoek laat zien dat mensen meeleven als andere mensen verhalen vertellen.
Eigen verhalen zorgen voor verbinding tussen mensen met diverse achtergronden en belangen.

In Enschede ontstond bij gebiedsontwikkeling een nieuwe verhouding tussen raadsleden, inwoners en medewerkers van de gemeente >>.

Nieuwsgierig zijn en luisteren

Wat je aandacht geeft, groeit. Ik wil aandacht geven aan ervaringen en mogelijkheden die leven geven. Onderdeel van een proces is nieuwsgierig en waarderend luisteren naar de verschillende en vaak verrassende verhalen van mensen. Zo kunnen mensen hun verschillende talenten en expertise gebruiken. 
Waarderende en nieuwsgierige vragen zijn een begin voor inspirerende verhalen.

Hier kun je lezen hoe nieuwsgierige vragen helpen om verder te komen >>