•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Opdrachtgevers en storytelling portfolio Verhalende aanpak toegankelijkheid sociale domein

Verhalende aanpak bij onderzoek naar toegankelijkheid sociale domein


Toezicht Sociaal Domein onderzocht in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ze zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. Waterschrijver verzorgde de verhalende taal. Met de inbreng van Waterschrijver is een website gemaakt die genomineerd is voor de innovatieprijs 2018.

Werkwijze

Toezicht Sociaal Domein heeft Waterschrijver gevraagd om de resultaten en verslagen van de onderzoeken van de mysterieguests te verwerken tot rapporten die het perspectief van mensen met een licht verstandelijke beperking tot zijn recht liet komen. Bovendien wilden ze de rapporten in eenvoudige taal, A2 en B1, zodat de doelgroep het rapport zou kunnen lezen. Anne van de Berg heeft voor de eenvoudige taal gezorgd.

Waterschrijver heeft de resultaat verwerkt tot aansprekende en echte verhalen met aantrekkelijke hoofdpersonen. Dit maakt dat mensen zonder een verstandelijke beperking zich met deze hoofdpersonen kunnen identificeren en hun ervaringen serieus kunnen nemen. 

Resultaat

Waterschrijver heeft vijf rapporten opgeleverd met aansprekende verhalen van de mysterieguetst. De ervaringsdeskundigen en betrokken wethouders waren enthousiast over de begrijpelijke en levendige resultaten en teksten. Deze teksten en verhalen zijn door Toezicht Sociaal Domein gebruikt om een website te maken om de resultaten breed te verspreiden en toegankelijk te maken. Deze website is genomineerd is voor de innovatieprijs 2018.

Een blog over dit werk en de prijs kun je hier lezen >>.

De website van Toezicht Sociaal Domein over de toegankelijkheid van het Sociale Domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking vind je hier >>

De website over de innovatieprijs handhaving en toezicht vind je hier>>