•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Wat ik doe Opdrachtgevers en storytelling portfolio gemeente Enschede, raadsleden, inwoners, gebiedsontwikkeling

Gemeente Enschede:


Raadsleden steunen gebiedsontwikkeling door inwoners

In dit project hebben raadsleden hun rol anders geformuleerd waarbij ze direct contact met inwoners hebben en aan de voorkant van een gemeentelijk proces betrokken zijn. Bovendien gaan de plannen van de inwoners in het gebied verder, ondersteund door de raadsleden en gemeentelijke medewerkers.

Raadsleden kregen geregeld signalen dat inwoners met hun initiatief stuk liepen op de gemeentelijke organisatie. Ze willen dat de gemeente zich ontwikkelt tot een dienstbare overheid met een nieuw samenspel tussen raad, inwoners en gemeentelijke organisatie. De gebiedsontwikkeling rondom Vaneker was een concrete situatie om hiermee aan de slag te gaan.

Ik heb de verhalen van inwoners en medewerkers over de ontwikkeling van een fietspad in dat gebied opgehaald en twee storytelling sessies begeleid met inwoners, raadsleden en gemeentelijke medewerkers. Het doel was te leren voor een nieuw samenspel tussen raad, inwoners en gemeentelijke organisatie en de ontwikkeling in het gebied verder te helpen. Er waren rond de 20 deelnemers per sessie.

In de eerste sessie wilden raadsleden vooral luisteren naar de inwoners en waren ze van mening dat de ambtenaren hun werk gewoon beter moesten doen. Dankzij de opzet van de sessies en de verhalen waarin ieders perspectief van belang was, realiseerden ze zich dat zij ook een rol hebben in hun gewenste transformatie.

Dit is het verhaal van een ander voorbeeld van gebiedsontwikkeling in Enschede en een andere de rol voor raadsleden >>.