•  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Blog De menselijke kant is snoeihard

De menselijke kant is snoeihard


Storytelling voor vakmanschap

De gemeente Raalte doet mee aan ‘Meester in je Werk’ met aandacht voor het vakmanschap van ambtenaren. Het zijn vijf dagen die in het teken staan van loopbaan, ontwikkeling en meesterschap. Ik had al gehoord dat slechts zes mensen mee zouden doen met mijn workshop over storytelling voor vakmanschap. De praktische workshops over Linkedin zijn drukker bezocht dan de menselijke workshops als Storytelling. Het valt niet mee om de waarde van storytelling uit te kunnen leggen. Mensen zoeken nuttige kennis die direct toepasbaar is. Voor ons mocht dat de pret niet drukken. Een klein groepje biedt ruimte voor verdieping.

Storytelling voor ‘tacid knowledge’
We zitten in de oude burgemeesterskamer met grote ramen in de erker. Vakmanschap vraagt ervaring. Het delen van verhalen waardeert de tacid knowledge en ervaringskant van kennis. Bovendien herkennen mensen andersoortig vakmanschap als ze er verhalen over horen. Zo kan een divers gezelschap elkaars kennis begrijpen en waarderen. Al snel vertellen de deelnemers elkaar uiteenlopende verhalen over vakmanschap.

Een ervaren gebiedsontwikkelaar vertelt over de ontwikkeling van een woningbouwlocatie midden in de bebouwde kom, het Burgemeesterkwartier. De gemeente en de woningbouw hadden een contract gesloten dat er sociale woningbouw en ouderenwoningen zouden komen, omdat de plek lekker centraal ligt. Toen de gebiedsontwikkelaar het Programma van Eisen moest uitwerken, waarschuwde hij de betrokken partijen dat hoogbouw in een bestaande buurt tot protesten kan leiden. Het zou verstandig zijn om met omwonenden in gesprek te gaan over het plan.

2,5 jaar vertraging
Zijn pleidooi voor dialoog werd niet overgenomen. Het plan was financieel, juridisch en technisch op orde, dus contact met bewoners was niet nodig. Natuurlijk moest de gemeente het plan uiteindelijk aan de buurt presenteren. Deze wilde niet dat hun horizon zou verdwijnen en kwamen met alternatieve plannen. Het proces met de bewoners heeft vervolgens voor 2,5 jaar vertraging gezorgd. Dit verhaal over onvermogen en imperfectie leeft binnen de gemeentelijke organisatie. De wens is om eerder contact te leggen met bewoners.

De gebiedsontwikkelaar heeft zich voorgenomen om voortaan nog harder aan de rem te trekken. Zijn inhoudelijke expertise heeft hij optimaal in kunnen zetten in het project. Hij is niet tevreden over het proces. Deze menselijke en softe kant van vakmanschap wil hij beter gaan benutten. Een collega vertelt over een project over de vernieuwing van riolering met het verleggen van een fietspad. Deze is begonnen met het delen van verhalen vanuit de verschillende disciplines over het gebied. Zo konden ze elkaars expertise vanaf dag 1 goed combineren. Dat gaf een gedegen plan wat in gesprek met de bewoners vastgesteld werd. Iedereen was tevreden over het resultaat. Dit verhaal inspireert de gebiedsontwikkelaar. Het kan wel.

De menselijke kant van een proces bepaalt het succes van een project
De gemeente is een lerende organisatie. Ook een log apparaat als een gemeente heeft emotie. Medewerkers voelen het als het niet goed gaat met de inwoners. Vanuit die betrokkenheid werken ze. De conclusie van de workshop is dat de menselijke kant van een proces het succes van een project bepaalt. De softe kant van vakmanschap blijkt snoeihard te zijn. Verhalen delen aan het begin van een project voorkomt 2,5 jaar vertraging.

Gepubliceerd op 11 november 2015 om 17:59