•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Blog

Blog

Hoe geef je een verandering vorm, die niet binnen de bestaande wetten en regels past? Voor Divosa ging ik in de gemeente Uden aan de slag om een narratief te ontwerpen voor de transformatie in het sociale domein. En het resultaat doet zijn werk al. Of anders gezegd: het verhaal is de uitvoering van verandering.


Burgergesprekken knetteren

11 september 2018

We zijn het in Nederland niet eens over de manier waarop we klimaatmaatregelen gaan nemen. Bovendien is er wantrouwen in de samenleving richting overheid en bedrijfsleven. Ik heb voor de zomer burgergesprekken gehouden over het Klimaatakkoord. Dit gesprek met burgers knetterde dan ook flink. Maar door de wanhoop en de weerstand heen was de opbrengst rijk. Zo kan democratie ook werken.


Binnen de energietransitie is de klantreis een populaire manier om te kijken naar het gedrag van bewoners, zoals de voorkeur om op gas te koken. De Reis van de Held biedt echter een betere klimaatpsychologie dan de klantreis. Ik zal dit met drie toppers uit de Reis van de Held uitleggen.


Digitale middelen zijn handig ter ondersteuning van mooie ontmoetingen. Maar elkaar in de ogen kunnen kijken, voelen hoe de ander reageert, zien hoe de ander naar woorden zoekt en samen lachen, dat geeft verbinding. Mijn dochter beschouwt mij dan ook als een Neanderthaler.


Het Dominicanenklooster gaat een Klimaat Madonna van schoon afval en restmateriaal maken. De betekenis van plastic verschuift onmiddellijk van afval naar grondstof.


Een pakhuis vol olifanten

18 augustus 2017

Mensen zijn een klein ruitertje op een olifant. Bij de energietransitie en wonen zonder aardgas is het van groot belang om met een reëel beeld van mensen te werken. Luisteren, verhalen vertellen, relaties versterken, leren. Dat zijn de belangrijkste dingen om te doen bij het complexe vraagstuk van wonen zonder gas. Het gaat om de olifant, niet om het ruitertje.


Waarderend onderzoeken of Appreciative Inquiry (AI) is een mooie, stevig gefundeerde en veel gebruikte werkwijze om binnen organisaties met verhalen te werken. Een 40-dagen challenge werd een oefening voor een ongeduldige perfectionist.


Gemeenten, netbeheerders en woningbouwcorporaties maken de eerste plannen voor gasloze wijken. Ze zijn aan het stoeien met de vraag hoe bewoners bij deze energietransitie te betrekken. En dat is niet voor niks. Ik ben gaan houden van het moment dat overheden beseffen dat ze ook met bewoners moeten praten.


Tot nu praten vooral overheden, bedrijven en kennisinstituten met elkaar over gasloos wonen. Maar het gaat over de 7 miljoen woningen van mensen. Op Sociale Vraagstukken heb ik een artikel gepubliceerd over het belang van goede gesprekken met bewoners bij gemeenten >>.


De overstap naar gasloos wonen, zoals aangekondigd door minister Kamp, grijpt in op het dagelijks leven van mensen. Wonen zonder gas vraagt om nieuwe verhalen en mythes waarmee mensen zich gevoelsmatig kunnen verbinden. Met het project ‘Van de kook’ hebben we hier een begin mee gemaakt.


De Lakota waterbeschermers bij Standing Rock in de VS hebben een fraaie overwinning behaald. Ik denk dat Standing Rock zo krachtig is omdat deze strijd een nieuwe mythe zichtbaar maakt. Dit zijn de zes narratieve elementen. 


De gemeente Velsen heeft op volstrekt eigen wijze invulling gegeven aan de trend van samenwerken, dankzij het starten met de ervaringen van de medewerkers zelf. Ze willen buitenspelen en binnenspelen.