•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Blog

Blog

Vijf openingszetten voor bewonersparticipatie bij gasloos wonen
Gemeenten, netbeheerders en woningbouwcorporaties maken de eerste plannen voor gasloze wijken. Ze zijn aan het stoeien met de vraag hoe bewoners bij deze energietransitie te betrekken. En dat is niet voor niks. Ik ben gaan houden van het moment dat overheden beseffen dat ze ook met bewoners moeten praten.

Goede gesprekken over gasloos wonen bij de gemeente
Tot nu praten vooral overheden, bedrijven en kennisinstituten met elkaar over gasloos wonen. Maar het gaat over de 7 miljoen woningen van mensen. Op Sociale Vraagstukken heb ik een artikel gepubliceerd over het belang van goede gesprekken met bewoners bij gemeenten >>.

Jonnie Boer en nieuwe mythes om te koken zonder vlam onder de pan
De overstap naar gasloos wonen, zoals aangekondigd door minister Kamp, grijpt in op het dagelijks leven van mensen. Wonen zonder gas vraagt om nieuwe verhalen en mythes waarmee mensen zich gevoelsmatig kunnen verbinden. Met het project ‘Van de kook’ hebben we hier een begin mee gemaakt.

Het is de mythe die het verschil maakt
De Lakota waterbeschermers bij Standing Rock in de VS hebben een fraaie overwinning behaald. Ik denk dat Standing Rock zo krachtig is omdat deze strijd een nieuwe mythe zichtbaar maakt. Dit zijn de zes narratieve elementen. 

De gemeente wil buitenspelen en binnenspelen
De gemeente Velsen heeft op volstrekt eigen wijze invulling gegeven aan de trend van samenwerken, dankzij het starten met de ervaringen van de medewerkers zelf. Ze willen buitenspelen en binnenspelen.

We willen meedoen als we het met z’n allen doen
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bezoek ik tien plekken in het land om verhalen te delen over wonen zonder gas. In de Resto van Harte op het Kanaleneiland in Utrecht is de klimaatproblematiek letterlijk aanwezig. In de hoek is een grote lekkage en een deel van de vloer staat blank. Het is een passend decor voor een gesprek over…

Pubers en klimaatklappers
Voor het ministerie van BZK werk ik met bewoners met storytelling over sociale innovaties om duurzamer en zonder gas te kunnen wonen. Het is een prachtige en complexe klus als onderdeel van de nationale energiedialoog. Ter voorbereiding zocht ik een eigen verhaal over het alledaagse avontuur van energieneutraal wonen.  

De drie beste dingen die je kunt doen met verhalen
Storytelling is voor mij zoveel meer dan een marketinginstrument. Waar andere storytellers ophouden, ga ik verder. Ik geniet er van om de verhalen van mensen te vertalen naar beleid en organisatieontwikkeling. Ik deel met jullie de drie beste dingen die je met verhalen kunt doen om de bedoeling van je organisatie waar te maken.

Vraag je om tips, krijg je een verhaal
Eigen verhalen van mensen inspireren. Verhalen gaan recht naar je hart en openen daar nieuwe mogelijkheden. Daarom schrijven we in Zowell persoonlijke verhalen over de vernieuwingen in Zwolle. Omdat we meteen willen helpen om die inspiratie in daden om te zetten, geven we ook praktische tips. Het viel echter niet mee om die tips gepubliceerd te kri…

Luisteren als eerste levensbehoefte
Gezien worden is misschien wel het diepste verlangen van mensen. Luisteren naar iemands verhaal is een prachtige manier om die erkenning te geven. Hans Achterhuis was in het Filosofisch Café Zwolle met een lezing over Hannah Arendt. Voor haar is luisteren een eerste levensbehoefte.

Het klimaatakkoord als Reis van de Held
De wereld juicht vandaag. Wereldleiders spreken van een ‘major leap for mankind.’ Toen ik over het klimaatakkoord ging lezen was ik eerst teleurgesteld tot ik besefte hoe briljant het is. De wereld gaat op weg om deze doelen te realiseren, als een Held op Reis.

Storytelling voor de buurt

Storytelling voor de buurt

01 december 2015

Afgelopen zomer heb ik verhalen verzameld van bewonersinitiatieven over de vraag hoe een volwaardige relatie tussen overheid en initiatieven gerealiseerd kan worden in opdracht van het ministerie van BZK. Bewoners vertellen vergelijkbare ontwikkelingen bij hun initiatief. Hun verhalen bevatten de narratieve structuur van de Reis van de Held. Dat wa…