•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Agenda Workshop Storytelling voor gemeenten in transformatie

Storytelling voor gemeenten in transitie

Het samenspel tussen overheid en samenleving verandert en gemeenten zijn in transformatie. Dat vraagt om betere gesprekken en nieuwe vormen van samenwerken. Storytelling helpt om te luisteren, echt contact te maken met inwoners en collega's en nieuwe coalities te bouwen.

In deze training leer je om je eigen verhalen in je werk te gebruiken. Je leert verhalen en anekdotes te gebruiken in fysieke ontmoetingen, vergaderingen en de kleine alledaagse contacten met inwoners, klanten en collega's. Je kunt de visie waar jij en je organisatie voor staan met verhalen overbrengen. Met jouw verhalen weet je mensen te inspireren en te betrekken bij je werk. Je kunt de basis leggen voor nieuwe coalities.
 

Deel 1 Storytelling basics

Het principe van verhalen vertellen en luisteren naar elkaars verhalen. Opbouw van een verhaal. Verhalen leren herkennen en gebruiken. De waarde van ervaringskennis, fouten maken, leren en groeien.

Deel 2 Visieverhalen

De visie van de organisatie met verhalen kunnen uitleggen. Mensen inspireren met jouw eigen verhaal: waar sta je voor. Op basis van je verhalen & visie mensen betrekken bij je werkzaamheden of projecten en coalities vormen.

Deel 3 Echt vertellen

Echt en authentiek vertellen. Ervaringen over het gebruik van storytelling verdiepen. Je eigen vorm vinden om te vertellen, zodat je beter contact kunt maken.

Praktisch

24 september, 8 oktober en 5 november 2015
9.30-12.30 uur
Zwolle

Georganiseerd door de gemeente Zwolle. Ook voor medewerkers van een talentenregio-gemeente. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Hier kun je je aanmelden voor de workshops storytelling bij de gemeente Zwolle >>.