•  
  •  

Luisteren naar verhalen voor een samenleving in beweging

Home Agenda Werkplaats bewonerparticipatie bij gasvrije wijken en grootschalige opwek

Werkplaats: Samen met bewoners op Klimaatavontuur

vrijdag 28 september en 9 november 2018

Waarom samen met bewoners?

De klimaattransitie is een complexe verandering en zit vol onzekerheden, ook voor bewoners. Dat vraagt om samen leren en samen op avontuur gaan. Wij zien dat het gesprek met bewoners wordt uitgesteld totdat er een heldere propositie is of versimpeld tot een marketing en communicatieplan. We horen dat professionals bang zijn voor de weerstand van bewoners. Er is wantrouwen van bewoners richting de overheid en woede over warmtenetten. De energietransitie vraagt duidelijk niet enkel technische- en economische- maar ook sociale innovaties. Wij helpen je om aan te sluiten bij de weerstand en bij de bruis in de samenleving. Wij helpen je mensen te verbinden en te werken met inclusie.

Juist de betrokkenheid van bewoners maakt het verschil of een project wel of niet zal slagen.

In ons werk met de overgang naar andere energiebronnen hebben wij geleerd dat mensen wel degelijk bereid zijn om mee te werken aan deze transitie. Zowel koplopers als middengroepen en laatbloeiers. Als je maar begint in hun eigen leven en een relatie met ze opbouwt.

Een verhalend model waarmee jij meteen aan de slag gaat!

De uitdaging is om samen te werken met bewoners binnen de onzekerheden van de klimaattransitie. Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat voortgang geeft in de klimaattransitie. Veranderprocessen verlopen namelijk als een verhaal: niet planbaar maar stap voor stap vol obstakels, draken en helpers. Wie heeft er welke rol en positie in jouw project? Wat is een goede (volg)orde? De rijke informatie uit de verhalen biedt kansen om met bewoners samen te werken. En we helpen jou om meteen met jouw project aan de slag te gaan.

Voor wie

Deze werkplaats is geschikt voor bestuurders, programmaleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij warmteplannen, regionale energietrategieën of wijkplannen. Zij werken bij gemeenten, provincies, ministeries, energiebedrijven of energiecoöperaties.

Praktisch

Datum

28 september 2018 |Tijd: 10.00-16.30 uur | Klimaatverbond, Utrecht

9 november 2018 | Tijd: 10.00-16.30 uur | Klimaatverbond, Utrecht


Jouw investering: op te vragen
Leden van het Klimaatverbond Nederland krijgen korting.
Er is plek voor maximaal 16 deelnemers

Aanmelden en vragen bij:klimaatacademie@klimaatverbond.nl >>  of 088-023 8900.

Wie begeleiden?

Kirsten Notten en Marianne Zuur begeleiden de werkplaats “Samen op Klimaatavontuur”. Beiden hebben een brede ervaring in sociale innovatie en bewonersparticipatie in de energietransitie en opereren zowel op lokaal als op landelijk niveau.

Meer info bij welkom@klimaatavontuur.nl.

Even bellen? Dat vinden we prettig.
Kirsten: 06-249 88 059
Marianne: 06- 24 134 106

Bekijk ook: www.klimaatavontuur.nl & de Klimaatacademie van het Klimaatverbond >>.